Onderhoud van de AED

AED onderhoud

Onderhoud aan AED's wordt helaas regelmatig vergeten. De AED hangt aan de muur en krijgt weinig aandacht zolang hij niet nodig is. Met een AED onderhoudscontract verzekert u zich er van dat uw AED in goede conditie én gebruiksklaar is.

Waarom onderhoud plegen aan de AED?

Dat de AED in goede staat verkeert, is van levensbelang. Wanneer het onderhoud van de AED te wensen overlaat, kan dit catastrofale gevolgen hebben voor slachtoffers van een hartstilstand. Zij kunnen door gebrekkig functioneren van de AED onnodige schade lijden, mogelijk zelfs met de dood tot gevolg. Een regelmatige controle, het tijdig vervangen van accu's en elektroden en testen van de AED voorkomt ernstige nalatigheid bij een AED inzet.

Wanneer moet een AED vervangen worden?

Bij een AED die ouder is dan 10 jaar wordt het advies gegeven om deze te vervangen voor een nieuwe. Naar mate de AED ouder wordt is de kans op een defect groter wat pas bij een calamiteit wordt opgemerkt. Het idee dat een AED die nog nooit gebruikt is en daardoor als nieuw wordt aangemerkt is niet correct. Tijdens de diverse zelftesten van de AED worden de condensatoren, welke een belangrijk component zijn van de AED, dagelijks belast. Door de jaren heen worden deze componenten dan ook zwakker.