HartslagNu Alarmeringssysteem

Algemene informatie

HartslagNu is het alarmeringssysteem voor het oproepen van burgers bij een reanimatie HartslagNU vervangt S.O.S. alarm, AED alert, en AED locator en alarmeringssystemen. Alle burgerhulpverleners die ingeschreven stonden zijn bij één van de drie zijn nu opgenomen in HartslagNu.
HartslagNu is geheel ontwikkeld in opdracht van de stichting HartslagNu voor Nederland om de samenwerkingsverband met de landelijke ambulancedienst ter bevordering en het faciliteren van burghulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto van elkaar, met elkaar en voor elkaar streeft de stichting naar één centraal platform voor heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.
Nederland is in 24 ambulanceregio's opgedeeld op de website www.hartslagnu.nl is een landkaart te vinden van de verdeling daarvan over Nederland. Hierop kun je zien in welke regio je woont en waar HartslagNu actief is. Dat is nu 18 van de 24 regio's het geval. Wij zijn goed bezig om een landelijke dekking te krijgen.
HartslagNu is een systeem dat door de meldkamers in Nederland gebruikt kan worden ter ondersteuning van de reguliere hulpverlener. Iedereen die een circulatiestilstand krijgt is gebaat bij een snelle hulp. Hoe eerder en gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt des te beter. De kracht van het systeem is het samen brengen van slachtoffer, een burgerhulpverlener en een AED die 24/7 beschikbaar is.
Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd is dat het om een reanimatie gaat, wordt vanuit de meldkamer het HartslagNu alarmeringssysteem opgestart. Na het uitsturen van de ambulance, politie wordt het systeem geactiveerd . Het systeem zoekt in een straal van maximaal 1000 meter rondom de postcode en huisnummer van de locatie van het slachtoffer maximum 10 ingeschreven burgerhulpverleners.

Het systeem kan twee soorten berichten uitsturen

1) Een reanimatiebericht aan de ingeschreven burgerhulpverleners om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimatie.
(reanimatie is altijd van levensbelang ook zonder AED ).
2 ) Een AED bericht aan de ingeschreven burgerhulpverleners om eerst een AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan en te starten met de hulpverlening. Door een scheiding aan te brengen tussen mensen die kunnen defibrilleren wordt nodeloos tijdverlies voorkomen. Met HartslagNu wordt een slachtoffer snelle en adequate hulp geboden waardoor de kans op overleven toeneemt.

De tijd is de belangrijkste sleutel voor het behalen van succes!